YE Wings for You(th)
Onesti, Rumunsko (10.4.2016 - 20.4.2016)

Projekt je zaměřen na rozvoj dovedností pomáhajících začlenění mladých lidí ze znevýhodněného prostředí/komunit do většinové společnosti, taktéž pro mládež, která se znevýhodněnými skupinami lidí pracuje, formou debat, prezentací atp.

Počet míst: 6 (5 účastníků + 1 leader)

Věkový limit: 18 – 25 let

Účastnické země: ČR, Rumunsko, Turecko, Španělsko, Bulharsko

Cena: 200 Kč (administrativní poplatek za zpracování); ubytování, plná penze zajištěna pořádající organizací, doprava bude proplacena zpětně a místě konání akce, a to do výše 170 eur po předložení originálů jízdenek

Info: Projekt je zaměřen na rozvoj dovedností pomáhajících začlenění mladých lidí ze znevýhodněného prostředí/komunit do většinové společnosti, taktéž pro mládež, která se znevýhodněnými skupinami lidí pracuje, formou debat, prezentací atp. Pro více infa si, prosím, přečtěte infopack v příloze.