Zásady ochrany osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby provozovatel webu Change it! zpracovával vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování vašich osobních údajů

Provozovatel Change it! bude vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v kterém jste je poskytli při:

  1. použití kontaktního formuláře;
  2. odeslání přihlášky na projekt Change it! společně s přihlášením odběru novinek Change it! (nepovinné).

Change it! zpracovává následující osobní údaje:

  1. kontaktní formulář - e-mail;
  2. formulář přihlášky na projekt - jméno, příjmení, e-mail, telefon, datum narození, adresa.

Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá za účelem:

  1. kontaktní formulář - kontaktování ohledně vašeho dotazu;
  2. odeslání přihlášky na projekt - kontaktování ohledně vaší přihlášky a její evidence; kontaktování s novinkami ohledně Change it!

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je váš souhlas s těmito podmínkami. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jako „GDPR“).

Doba zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány, dokud souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a to pomocí e-mailové žádosti zaslané na adresu webmaster@change-it.cz.

V případě newsletteru lze odvolání souhlasu rovněž učinit pomocí odhlašovacího odkazu, který je součástí každého zaslaného newsletteru.

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům mají přístup členové správní rady Change it!, která je sestavena voleným předsedou zapsaného spolku.

Kontaktní údaje správce

Change it! můžete kontaktovat pomocí e-mailu na adrese info@change-it.cz.

Vaše práva související s ochranou osobních údajů

Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmaz a další práva podle GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Námitku je nutné podat na adrese webmaster@change-it.cz.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností Change it! plynoucích z GDPR. Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Tyto podmínky jsou platné od 24.5.2018.