The SMILE - My Intercultural Learning Experience
Pákozd, Maďarsko (4.9.2017 - 11.9.2017)

Renomovaná maďarská nezisková organizace pořádá výměnu mládeže, která si klade za cíl prozkoumat, zda lze pomocí humoru zbořit bariéry a čelit výzvám, které přináší nová, mezikulturní Evropa. Více info naleznete v přiloženém infopacku.
Počet míst: 6 účastníků + 1 group leader
Účastnické země: ČR, Bulharsko, Itálie, Polsko, Španělsko a Maďarsko
Věkový limit: 15 – 30 let (Group Leader věkově neomezen)
Cena: 200 Kč (administrativní poplatek za zpracování); poplatek za odvoz pronajatým autobusem z Budapešti do Pákozdu a nazpátek (částka bude stržena z travel budgetu), ubytování a plná penze hrazena hostitelskou organizací, cestovné proplaceno do výše 275 eur

Info: Co je to vlastně úsměv? Je to fyzická reakce? Symbol štěstí? První krok při navazování vztahů a boření mezilidských bariér? Novodobá Evropa se potýká s migrační krizí a neustále se proměňující situací ve společnosti, prvky globalizace pronikají do všech sfér globalizace a tato kombinace často způsobuje nesváry mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Exchange si klade za cíl pomocí neformálních metod překlenout mosty mezi národnostmi a jednotlivými zeměmi.
Důležité - 4.9. a 11.9. bude organizován společný odjezd z Budapešti (Liszt Ferenc Airport) do Pákozdu a nazpět, je proto žádoucí první den do Budapešti přijet včas (nejpozději v 15:00), tak, aby se nezkomplikoval odjezd pronajatého autobusu. Autobus vyjde na 12-15 eur o kterou se sníží travel reimbursement.