POWER TO YOUTH
Beaufort, Lucembursko (30.10.2014 - 4.11.2014)

Jednalo se o mezinárodní školení pracovníků s mládeží zaměřené na: "3E" - Empowerment (posílení), Entrepreneurship (podpora podnikavosti) a Employability (podpora zaměstanosti) u mladých lidí.