BALTIC WAY FOR PEACE
Liepāja a Rīga, Lotyšsko (18.10.2014 - 25.10.2014)

Jednalo se o školení pracovníků s mládeží zaměřené na práci s tématy jako je peacebuilding, meditace, mediace a zdravý životní styl.