Principy „3E“ a vzdělávání mladých lidí?

Zveřejněno 20.11.2014
Často se mluví o evropských prioritách i v oblasti práce s mladými lidmi, ale ne vždy víme, co se těmito prioritami rozumí. Mnohdy si myslíme, že jsou to nepotřebné, nereálné a obecné pojmy. Mnohdy se těmto pojmům vyhýbáme, protože nevíme, co znamenají, a proto se jich bojíme. Pojďme se nyní zaměřit na některé z nich a konkrétně na priority související s podporou zaměstnatelnosti mladých lidí, především na tzv. „3E“. Udělejme si krátký úvod do této problematiky a objevme souvislost těchto témat, abychom se jim následně mohli věnovat ve větší míře.

Co se vlastně mezi „3E“ počítá? V češtině bychom mohli použít pojmy jako Empowerment (posílení), Entrepreneurship (podnikavost) a Employability (zaměstnatelnost). Překlad slovíček ovšem není všechno, z překladu není jasná souvislost těchto pojmů a zároveň neodkrývají jejich význam zcela správně.

Význam slova Empowerment v sobě skrývá kromě posílení také podporu přejímání zodpovědnosti za svá rozhodnutí, strategii jak být v životě samostatný a dosáhnout svého cíle, jak získat motivaci dělat něco navíc. Entrepreneurship neznamená jen to, že si má mladý člověk založit vlastní firmu a nebát se podnikat, ale souvisí také s kreativitou, snahou o inovaci a podporou mladých lidi, aby jim nebylo lhostejné to, co se kolem nich děje. Pojem Employability znamená schopnost aktivně se účastnit trhu práce, zlepšit svou kvalifikaci a zvýšit tak možnost získat adekvátní zaměstnání. Tímto stručným vysvětlením pojmu už nám může být jasné, že se zde schovává velmi mnoho možných aktivit, které můžeme s mladými a pro mladé tvořit.

Jde hlavně o to, aby se všechny tyto pojmy přiblížily jednotlivci a aby on sám našel motivaci se sebevzdělávat, motivovat a hledat sám sebe. Teoretický základ jde při práci s mládeží hned stranou, jde především o to vytvořit prostor pro mladé lidi, kdy se budou učit navzájem a také sami sebe, jakým způsobem mohou hledat informace, jak se sebevzdělávat, kde hledat oporu. Právě tyto tři pojmy nemají ani moc blízko formálnímu vzdělávání, protože už jsme v době, kdy nás škola nepřipraví na budoucí povolání. Abychom si zajistili pro nás „slibnou budoucnost“, musíme tomu obětovat náš volný čas a vzdělávat se neformálně (například mimoškolní aktivity) a informálně (tzn. praxe, neuvědomělá činnost). Důležité je motivovat sám sebe, umět najít svá místa a umět si říct, co jsem se mimoškolní a necertifikovanou činností naučil.

Pojďme si to ukázat na praktickém příkladu. V našem městě se nekoná žádná akce pro mladé lidi vyjma diskotéky a my chceme mladým lidem ukázat, že máme ve svém městě začínající umělce, kapely, skvělé mladé tanečníky a také spoustu volnočasových aktivit, které nás naučí to, co nám škola nedá. Jsme tedy motivováni a posíleni naučit a seznámit mladé lidi ve svém okolí se začínajícími umělci a mladými zástupci organizací, kteří se sebevzdělávají. Při přípravě tohoto „open airu“ se naučíme, jak se tvoří smlouva, jaké náležitosti a povolení jsou k takovéto akci potřeba. Naučíme se komunikovat se zástupci města, ale i se sponzory, naučíme se používat efektivněji sociální sítě pro propagaci. A ostatním mladým tak ukážeme, že volný čas není jen o sezení v baru a cestě na diskotéku. Ukážeme jim, jak jim to může například pomoci zlepšit své komunikační dovednosti, když jdou na pohovor, jak dobrovolnictvím získat první pracovní zkušenost do životopisu. Od nich se naopak dozvíme, co by je ještě více zajímalo díky jejich zpětné vazbě a ohlasu na akci. A zároveň tak získáme motivaci, jak změnit naše počínání, když bychom takovouto akci chtěli opakovat, zlepšit a oslovit tak ještě více mladých lidí, zjistíme tak i to, co by mladí lidé v našem okolí více potřebovali, aby se jim v jejich městě žilo lépe (například prostřednictvím doprovodných aktivit). Najdeme tak zábavný způsob jak měnit něco ve svém okolí a jak motivovat ostatní k něčemu trochu podobnému.

Tímto příkladem jsme se ocitli v kruhu EMPOWERMENT (motivace, touha něco změnit, něčeho dosáhnout), ENTREPRENEURSHIP (učení se, kreativní vymýšlenínové akce, zájem o své okolí) a EMPLOYABILITY (Získáme zpětnou vazbu jak se zlepšit. Dokázali jsme, že něco umíme, nasbírali jsme zkušenosti a můžeme jít do celého kolotoče znovu a ještě tak své dovednosti a zkušenosti zlepšit.).

Například tato témata byla předmětem školení pro pracovníky s mládeží v letošním roce v Lucembursku, do kterého se občanské sdružení Change it! zapojilo. Pokud Vás zajímají i náročnější témata týkající se práce s mládeží nebo si chcete rozšířit své obzory, získat motivaci a inspiraci. Sledujte náš web a přihlaste se na nějaký z našich mezinárodních projektů (výměny mládeže, školení a konference). Poznejte tak problémy a aktuální situaci v jiných evropských zemích, zlepšete si svoji schopnost komunikace v angličtině a poznejte novou kulturu.