Platforma občanského vzdělávání získává svou podobu

Zveřejněno 12.1.2017
Klub mladých politologů Vysoké školy ekonomické v Praze společně s Mladými občany úspěšně uspořádal již druhý kulatý stůl k právě připravovanému projektu, který si dává za cíl vytvořit efektivní platformu pro občanské vzdělávání žáků středních škol. A i my jsme byli u toho!

Tato platforma chce hravou formou rozšiřovat znalosti zapojených organizací a také zájem žáků o společenskovědní témata zahrnutá v Rámcovém vzdělávacím programu, jako je například politologie, právo nebo ekonomie. Aby toho byla platforma schopna a zvládla pokrýt tak různorodá témata, snaží se navázat spolupráci se spolky a organizacemi, které se na tato konkrétní témata přímo zaměřují. V přátelské atmosféře pak probíhají setkání, kde společně zapojené organizace diskutují nad reálnými kroky a snaží se projekt dovézt k dokonalosti. Tentokrát se kulatého stolu, který se uskutečnil 11. ledna 2017 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, zúčastnili zástupci celkem šesti organizací. Ti společně vymysleli platformě jméno, schválili dokument projektového záměru a domluvili se na postupu přípravné fáze. Toto setkání splnilo svůj účel a stalo se tak důležitým dílkem celé stavebnice, která nese název Stužák, studenti žákům.

Fotogalerie