Obchodování s lidmi - nejen americký pohled na věc

Zveřejněno 9.10.2015
Rozhodli jsme se věnovat našim tématům také více z globálního pohledu, proto jsme se zúčastnilo konference "Human Trafficking in the 21st Century" v Minneapolis ve státě Minnesota (USA, 9.10.2015). Konference se zabývala aktuálními problémy v oblasti, definicemi pojmů apod.

Cílem této konference bylo objasnit především témata související s prostitucí, sexuálním obchodováním apod. Velký důraz byl kladen na prevenci ( speciální centra, neziskové organizace atd.. Součástí konference byla také diskuze nad legislativou v této oblasti (například nikdo mladší 18 let nemůže být za prostituci zadržen).

Velmi zajímavá diskuze se také spustila na téma legalizace prostituce (klady a zápory, světový pohled na problematiku).

Fotogalerie