Národní konference e-Skills for Jobs 2014

Zveřejněno 18.11.2014
Dne 20. 11. 2014 proběhla konference v rámci evropské kampaně za počítačovou gramotnost e-Skills for Jobs 2014, do které jsou zapojeni nejen zástupci komerčního sektoru, ale i neziskových organizací. Kampaň je zaměřena na podporu ICT vzdělávání jak na školní půdě, tak i mimo ni, s cílem zlepšit možnost uplatnění mladých lidí na pracovním trhu, aby mohli být svými znalostmi nejen dostatečně digitálně gramotnými, ale také digitálně kvalifikovanými.

Mezi hlavní témata konference patřila především výuka programování na ZŠ, především s ohledem na rozvoj logického myšlení, schopnost řešit problémy, formulovat své požadavky a také mezipředmětové vztahy v oblasti programování. V rámci konference byly představeny výsledky IT FITNESS TESTU, dále příklady možností dalšího vzdělávání v oblasti IT. Součástí bylo také představení nástrojů pro výuku IT ve školách, například programu Scratch, který může sloužit k výuce programování na ZŠ. Nedílnou součástí konference byl také vztah zaměstnavatelů a komerčního sektoru k požadavkům a podpoře digitální kvalifikace mladých lidí.

O tom, že je problematice věnována dostatečná pozornost svědčí například i „Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020“.

Více informací naleznete také na http://www.itfitness.cz/cs/.