Mezinárodní krize a veřejné politiky

Zveřejněno 20.7.2017
Díky spolupráci našeho občanského sdružení Change it! se Střední odbornou školou Drtinova, se nám povedlo zajistit workshopy pořádané sdružením Stužák!
Ve čtvrtek 22.6. 2017 naší školu navštívili studenti vysokých škol v rámci projektu Stužák. Přednáška byla zajímavá a především zábavná, jelikož pro nás měli připravenou hru, která nás nutila diplomaticky přemýšlet. Jednalo se o simulaci mezinárodní krize, která by teoreticky vypukla v roce 2020 na Slovensku. Společně s 3.C jsme byli rozděleni náhodně do skupin a každá skupina musela vyřešit své úkoly (z pozice jednotlivých mezinárodních organizací, případně rolí – EU, OSN, lobbisté, ČR apod.). Sepisovali jsme mezi sebou dohody, snažili jsme se mezi sebou jednat tak, aby každá skupinka dosáhla svého. Na konci všech jednání jsme se od studentů dozvěděli, že jsme problém s krizí na Slovensku ne zcela vyřešili, ale pozitivní zpráva byla, že válku jsme ve světě nerozpoutali. Návštěva studentů z vysoké školy byla určitě poučná. Dokázali jsme všichni pochopit, že není lehké jednat ve prospěch státu tak, aby se vyhovělo všem. Snad díky téhle přednášce z nás některých bude úspěšný diplomat. Děkujeme za příležitost si takovou věc vyzkoušet! Karolina Herciková, 3.B Dne 22. června jsme měli workshop od sdružení CEBEX na téma Behaviorální a veřejné politiky v rámci projektu Stužák. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o lidském vnímání skutečností, pokusili se vyřešit několik morálních dilemat a diskutovali mezi sebou i s přednášejícími. Naučili jsme se, že důležité je, jak se na věci ptáme či jak je podáme a tím ovlivňujeme naše okolí. Přednášející byli velice příjemní a vtipní. Brali v úvahu naše názory a bylo vidět, že nad nimi opravdu přemýšlí. Tento workshop hodnotím rozhodně kladně a skvěle jsme tím uzavřeli tento školní rok, který byl přednášek plný. Pavlína Viterová, 3.A Oba workshopy byly zrealizovány v rámci projektu Stužák. Cílem projektu je motivovat žáky středních škol k vyššímu zájmu o veřejné dění. Workshopy trvají 90 minut a jsou postaveny interaktivně, jejich součástí jsou diskuze, simulační hry apod. Týkají se především těchto témat: aktivní občanství, veřejné politiky, kritické myšlení, právo, ekonomie, sociologie a politologie Mgr. Tomáš Botlík

Fotogalerie