Konference: Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech

Zveřejněno 3.12.2014
Dne 26. 11. 2014 proběhla konference v Karlových Varech zaměřená na nástrahy kyberprostoru pro děti. Konference se zúčastnili převážně pedagogové, výchovní poradci, preventisté šikany nebo zástupci policie. Mohli se dozvědět mnoho informací od zástupců Národního centra bezpečnějšího internetu, České školní inspekce nebo manažerů projektů „Kraje pro bezpečný internet“, „Stop kyberšikaně“, apod. Konference byla organizována Národním centrem bezpečnějšího internetu.

konference_KV_foto

V úvodních blocích se převážně mluvilo o nebezpečí kyberšikany na základních a středních školách a o výsledcích zjištěných Českou školní inspekcí, které říkají, že Karlovarský kraj je jeden z krajů, kde se kyberkriminalita tolik nevyskytuje. Dále se účastníci dozvídali o napadené oběti a jejím vnímání nebo o akutní pomoci. Součástí programu byly i workshopy vedené Mgr. Terezou Zadražilovou a Bc. Romanem Mácou zaměřené na peer mentoring, znamenající vzdělávání lidmi ze stejné skupiny, jež mají něco společného (např. věk, zaměstnání, postižení, atd.), po kterých následovala diskuse, kdy padaly otázky na jednání s dětmi, dostatečnou prevenci na školách, jak se o tom s dětmi bavit. Krátce byl představen i  projekt Nenech sebou zametat!program Web Rangers. Součástí byl také workshop o moderních sociálních sítích.

Projekt Nenech sebou zametat! zde prezentovalo občanské sdružení Change it! tímto výstupem