Homo Europeanus: Ideální občanka ve škole – existuje?

Zveřejněno 19.3.2016
Krátká zpráva z diskuse v Mostě na téma "Ideální občanka ve škole – existuje?" za podpory programu Europe for Citizens. Diskuse byla realizována v rámci dlouhodobého mezinárodního projektu Homo Europeanus, jehož cílem je vytvořit prostor pro diskusi a zlepšit informovanost o Evropské Unii jako takové. Projekt je financován programem Evropské Unie Europe for Citizens.

Ideální občanka ve škole – existuje? Na tuhle otázku našli odpověď delegáti Mosteckého parlamentu dětí a mládeže spolu s jejich spolužáky ze zdejších základních škol na stejnojmenné diskuzi, která se konala 15. 3. 2016 pod záštitou projektu Homo Europeanus. Po představení tématu byl na řadě brainstorming na téma občanka.

Nejčastěji zazněla slova jako:

 • Stát,
 • Seberozvoj,
 • Demokracie,
 • Česká republika.

Následovala práce ve skupinách. Skupinky vytvářely desatero správné občanky a vymyslely ideální hodinu, která by podle nich měla vypadat následovně:

 • Všichni by měli spolupracovat.
 • Mělo by se chodit na exkurze.
 • Hodiny by měly být zábavnější.
 • Učitelé by měli naslouchat žákům a vyslyšet jejich názor.
 • Učitelé by neměli brát svůj osobní názor (např. na politické strany) jako jediný správný.

Většinou se účastníci shodli na tom, že na hodinách žáci málo spolupracují a nejsou vedeni k samostatným pracím. Také by uvítali více exkurzí například do poslanecké sněmovny, kde by se aktivně učili o demokracii a hodnotách státu. Dále diskutovali o tom, jak moc se v jejich hodinách dodržují obsáhlé osnovy občanské nauky a jaké body jsou pro ně důležité. Všichni se shodli, že občanská nauka a obzvlášť její část o demokracii a fungování státu je velmi důležitá a měli bychom na ní brát větší zřetel. Zde jsou body občanské nauky seřazeny podle důležitosti podle účastníků:

 • Člověk jako občan v demokratickém státě,
 • Česká republika, Evropa a mezinárodní společenství,
 • Finanční gramotnost,
 • Člověk a právo,
 • Filozofie a etika, otázky v životě člověka,
 • Sociální rozvoj, osobnostní rozvoj,
 • Kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita,
 • Člověk v lidském společenství.

Účastníci diskuze si myslí, že pokud by byla snížena věková hranice volebního práva, musel by být navýšen počet hodin občanské nauky a výrazně změněny jejich osnovy. Všichni účastníci odešli domů s nápady na lepší občanskou nauku a doufáme, že je naplní ve svých hodinách a za pomoci učitelů zlepší tak jejich vlastní hodiny.


Autor: Martin Borek (Mostecký parlament mládeže)

Fotogalerie