Dobrovolnictví děláme i ve formálním vzdělávání!

Zveřejněno 25.10.2016
Náš člen Jakub Helis v rámci podpory propojení formálního a neformálního vzdělávání zavítal na Střední odbornou školu Drtinova a uspořádal pro studenty workshop o fotografování. Studenti své znalosti následně využili v rámci průřezového tématu mediální výchova v hodinách německého jazyka.

Feedback od studentů:

Dne 4. října 2016 jsme s paní profesorkou Nedomovou a panem profesorem Botlíkem vyrazili na dvouhodinovou výuku ven. Byli jsme rozděleni do skupinek a každá skupinka dostala dvě německá slovesa a dvě barvy. Na základě toho jsme potom měli vyfotit čtyři fotky podle rad Jakuba Helise, který studuje Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku, a nyní pracuje jako střihač. Do každé fotky jsme museli zakomponovat jedno sloveso a barvu. A poté jsme měli vymyslet její název. Na další hodině německého jazyka jsme si fotky společně promítli, dostali jsme hodnocení od Jakuba i obou profesorů. Těšíme se na další podobnou aktivitu a děkujeme profesorům za zpříjemnění německého jazyka.

Emma Denková, Klára Krautwurstová, 1. A

Více informací:

http://stredniskoladrtinova.cz/nemecky-jazyk/

https://www.facebook.com/sosdrtinova3/?fref=ts