Homo Europeanus: Je vystoupení z EU krokem vpřed?

Zveřejněno 12.3.2016
Evropská unie zažívá největší krizi v její dosavadní historii. Velká Británie chystá referendum o setrvání v EU, její občané jsou s členstvím dlouhodobě nespokojení. Podobný postoj zaujímají i občané dalších zemí, včetně České republiky. Byl by pro nás výstup z EU opravdu krokem kupředu? Jaké jsou výhody členství, a naopak co naši zemi ze strany Bruselu nejvíce poškozuje? Krátká zpráva z realizované diskuse v Českých Budějovicích na téma "Je vystoupení z EU krokem vpřed?" za podpory programu Europe for Citizens.

Dne 9. března 2016 se na českobudějovickém gymnáziu J. V. Jirsíka uskutečnila diskuze, jejíž úkolem bylo zodpovědět na palčivou otázku, zda-li je výstup z Evropské unie krokem vpřed. Hned na úvod se diskutující rozdělili do tří táborů. Ten nejpočetnější horlivě argumentoval pro výstup z Evropské unie, předkládal čísla zmařených dotací, nesmyslných regulí, důkazy o korupci, atd. Další početný tábor se skládal ze studentů, jež si svůj názor na tuto otázku zatím neutvořili a diskuze jim měla pomoci k rozhodnutí, na kterou ze stran se přidat. Nejmenší skupina se ujala obhajoby myšlenky Evropské unie, mluvila o jednotě, jež je v dnešní době potřebná více než kdy předtím. Hovořila o tom, že nejdůležitějším úkolem EU není prosperující ekonomika všech států, ale soudružnost a ochrana Evropy proti vnějším vlivům. Ačkoliv se u takového tématu daly očekávat vášnivé emoce a rozohněné argumentace, proběhla diskuze v poklidné a příjemné atmosféře.


Diskuse je realizována v rámci dlouhodobého mezinárodního projektu Homo Europeanus, jehož cílem je vytvořit prostor pro diskusi a zlepšit informovanost o Evropské Unii jako takové. Projekt je financován programem Evropské Unie Europe for Citizens.


Autor: Roman Jordán (Gymnázium J. V. Jirsíka)

Fotogalerie