Daniel o No Hate Speech Movement semináři v Esztergom

Zveřejněno 11.10.2016
V září tohoto roku jsem měl možnost zúčastnit se projektu v maďarském Esztergomu sousedícím se slovenským Štúrovom. Téma této události znělo No Hate Speech a já zpočátku vůbec netušil, o čem je řeč. Takže se dá říct, že jsem byl docela skeptický, jednak proto, že jsem se nikdy podobné akce neúčastnil, ale také proto, že jsem nevěděl, co konkrétně si pod pojmem No Hate Speech představit. Program následujících pěti dní byl přeplněný aktivitami a já se pustil střemhlav k novým zážitkům a vědomostem.

První den byl v duchu seznámení se se všemi účastníky, kteří se sjeli z Polska, Slovenska, České republiky a pořádajícího Maďarska tedy zemí Visegrádské čtyřky. Poutavé a kreativní hry mi pomohly si zapamatovat všechna jména hned první den, s čímž mám většinou obrovský problém. Odpoledne nám byla představena hlavní myšlenka No Hate Speech hnutí a tou je boj proti předsudkům a stereotypům v každodenním životě . Také jsem se obeznámil se svými občanskými právy, které je důležité si pamatovat hlavně při brouzdání po internetu, což je také cíl, na který se toho hnutí zaměřuje.

Následujícího dne pro nás pořadatelé měli připravenou simulaci voleb v malém městě o postavení muslimské mešity namísto zchátralé části toho města. Každý z nás si vylosoval pozici a poté ji zastával u voleb, které se odehrávaly pouze na internetu ve facebookovém prostředí. Odpoledne jsme měli za úkol vymyslet vlastní cvičení, které by poukázalo na tématiku spojenou s nenávistí nebo poučilo o základních lidských právech.

Tuto, již námi vymyšlenou simulaci jsme si následující dopoledne měli možnost vyzkoušet a program po obědě byl sestaven s představování boje proti nenávisti v jednotlivých zemích Visegrádské čtyřky. Mimo jiné jsme měli představit nápady na projekty se stejnou tématikou do budoucna, aby se povědomí o tomto problému a hlavně boji proti němu rozšířilo co nejdál. Každá národní skupina poté dostala přidělenou jednu myšlenku na projekt.

Zbylý čas tohoto výletu jsme trávili vylepšováním a plánováním těchto budoucích projektů a já jen doufám, že se všechny podaří uskutečnit a já se jich budu moct zúčastnit.


Autor: Daniel Bělák

Fotogalerie