Další z "hate free" setkání, tentokrát v Brně

Zveřejněno 20.10.2016
Měsíc se s měsícem sešel a my jsme se zúčastnili dalšího z hate free setkání. Nemuseli jsme ale tentokrát cestovat za hranice České republiky, jako to bylo v případě školení No Hate Speech Movement v Maďarsku, stačilo nám pár hodin ve vlaku, protože cíl byl jasný - Brno.

V prostorách místního Impact hubu totiž probíhal kulatý stůl (spíše setkání), ke kterému zasedli zástupci mnoha subjektů (především z Brna) věnujících se různým formám hate speech. U jednoho stolu tak spolu zasedli zástupci neziskovek, studntských spolků, škol nebo města. Vše se konalo v rámci projektu Hate Free Cities, který realizují v Česku dvě brněnské organizace - Nesehnutí a Be International.

A co bylo cílem tohoto setkání? Vyměnit si názory a zkušenosti s hate speech problematikou, seznámit se s projektem Hate Free Cities, který je na svém začátku, a v neposlední řadě poskytnout možnost zapojit se aktivně do projektu.

Projekt Hate Free Cities je mezinárodní projekt, který se zabývá tématy spojenými s problematikou projevů násilí ve společnosti, a jsou do něj zapojeny čtyři města: Lódź, Herceg Novi, Tbilisi a Brno. Projekt se skládá z několika částí, jehož součástí jsou workshopy na středních školách či v klubech pro mladistvé, video soutěž pro mládež, tvorba metodického bookletu, kulatý stůl s odborníky a lidmi pohybujícími se v dané problematice či závěrečná akce pro veřejnost. Hlavním cílem projektu je vést o tomto tématu s mladými lidmi diskuzi, prostřednictvím neformálního vzdělávání učit, jak chápat, čelit a bojovat proti projevům nenávisti a online šikaně a podpořit občanskou angažovanost mladých lidí v boji za ochranu lidských práv v online i běžném prostředí.