Adaptační kurzy Podkrušnohorského gymnázia v Mostě

Zveřejněno 6.9.2015
Šikana, kyberšikana, sexting, hoax, zdravé klima ve třídě, teambuilding... to jsou klíčová slova pro preventivní program v rámci zářijových adaptačních kurzů pro studenty Podkrušnohorského gymnázia v Mostě

Ve spolupráci s lektorem projektu Nenech sebou zametat! (Martinem Borkem) a Mosteckým parlamentem mládeže jsme se ujali přípravy preventivního vzdělávacího bloku o kyberšikaně, šikaně a Úmluvě o právech dítěte při realizaci adaptačních kurzů pro žáky 1. ročníku Podkrušnohorského gymnázia v Mostě.

Fotogalerie