Zaujalo nás: Existuje opravdu efektivní využití moderních výukových metod?

Zveřejněno 3.5.2016
Řada průzkumů dokazuje, že samotná možnost online přístupu ke studijním materiálům neznamená zákonitě lepší studijní výsledky. Opravdu moderní vzdělávací instituce se proto pouští do hlubší úvahy o tom, jak snazší dostupnost studijních materiálů ovlivňuje na jedné straně množství času, který studenti skutečně věnují činnostem spojeným se školou, a na straně druhé jejich studijní výsledky.

Wings for You(th) - my newly acquired wings

Zveřejněno 28.4.2016
Wings for You(th) was an event organized thanks to the collaboration of numerous NGOs from different countries. It was financed by the European Union through the program Erasmus+. Their objective was to promote informal education, international cooperation and to raise awareness of cultural and social diversity. The project took place in Onesti, Romania, where 29 participants from 5 partner countries met and spent 10 days together.

Homo Europeanus: Ideální občanka ve škole – existuje?

Zveřejněno 19.3.2016
Krátká zpráva z diskuse v Mostě na téma "Ideální občanka ve škole – existuje?" za podpory programu Europe for Citizens. Diskuse byla realizována v rámci dlouhodobého mezinárodního projektu Homo Europeanus, jehož cílem je vytvořit prostor pro diskusi a zlepšit informovanost o Evropské Unii jako takové. Projekt je financován programem Evropské Unie Europe for Citizens.

Homo Europeanus: Je vystoupení z EU krokem vpřed?

Zveřejněno 12.3.2016
Evropská unie zažívá největší krizi v její dosavadní historii. Velká Británie chystá referendum o setrvání v EU, její občané jsou s členstvím dlouhodobě nespokojení. Podobný postoj zaujímají i občané dalších zemí, včetně České republiky. Byl by pro nás výstup z EU opravdu krokem kupředu? Jaké jsou výhody členství, a naopak co naši zemi ze strany Bruselu nejvíce poškozuje? Krátká zpráva z realizované diskuse v Českých Budějovicích na téma "Je vystoupení z EU krokem vpřed?" za podpory programu Europe for Citizens.

Přípravné projektové setkání v rumunském městě Onesti

Zveřejněno 8.3.2016
​Ve dnech 2. až 4. března proběhlo přípravné projektové setkání zástupců zemí Rumunska, Bulharska, Turecka a České republiky v rumunském městě Onesti pro nadcházející projekt "Wing for You(th)", který se bude konat 10. až 20. dubna v Rumunsku.