Do you want to know something more about our last projects?

Zveřejněno 17.1.2018
Our frequent partner now is Európa Ifjúsága Egyesület - Youth of Europe Association from Hungary. Here you can find some videos from their last projects, on which we took part. https://www.youtube.com/watch?v=4fhGqHREX7I https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=qKI4Kgeuef8 https://www.youtube.com/watch?v=wacRWfqJIew https://www.youtube.com/watch?v=XcvFP2mFlnQ&t=7s

Zadar Youth UP! (2.-11.9.2017)

Zveřejněno 3.12.2017
Podnikání v Chorvatsku, to bylo téma dalšího projektu, na kterém jsme spolupracovali s naším dlouhodobým partnerem Europski dom Slavonski Brod. Zadar-Enterpreneurship. Téma projektu znělo jasně a hned při příjezdu na autobusové nádraží bylo podnikání aktuální. Taxikář nás natáhl (což jsme se dozvěděli zpětně). Ale nemohli jsme mu to mít za zlé, v zimě bez turistů si nevydělá nic.

Step forward

Zveřejněno 30.11.2017
First check the video, then you can read the article :-) https://www.youtube.com/watch?v=wacRWfqJI

SMILE 2017

Zveřejněno 24.11.2017
Watch the video from the project and then click on this article and read more: https://www.youtube.com/watch?v=eVFiUNKtnf8&list=PLATcBoroJtQo870Q62U81zA2I7A6lyzvV

Adaptační odpoledne na SOŠ Drtinova

Zveřejněno 3.11.2017
Dne 12. září 2017 proběhl krátký adaptační program pro studenty prvních ročníků ve spolupráci s neziskovou organizací Change it! Třídy si společně založily své kroniky, byla vytvořena třídní pravidla a mezi některými došlo k prolomení ledů i díky několika seznamovacím hrám. Všichni si také mohli vyzkoušet, jak je důležitá týmová spolupráce, například když museli vzájemně koordinovat rozmotání velkého kruhu apod.