Adaptační odpoledne na SOŠ Drtinova

Zveřejněno 3.11.2017
Dne 12. září 2017 proběhl krátký adaptační program pro studenty prvních ročníků ve spolupráci s neziskovou organizací Change it! Třídy si společně založily své kroniky, byla vytvořena třídní pravidla a mezi některými došlo k prolomení ledů i díky několika seznamovacím hrám. Všichni si také mohli vyzkoušet, jak je důležitá týmová spolupráce, například když museli vzájemně koordinovat rozmotání velkého kruhu apod.

Exchange "Youth Up! 15-23.6.2017 Slavnoski Brod, Croatia

Zveřejněno 20.7.2017
This project topic was "Job opportunities in rural areas", to other meaning belong for example exchange norms, values, traditions, habits or sport skills. During the exchange, we had the chance to explore different lifestyles in different settings and what facilities it offers to youngsters. Participant countries were except Czech republic almost all Balkan countries like Bosnia, Bulgaria, Montenegro, Greek and of course Croatia, and Turkey and Poland. The first exchange (the second will be on September in Zadar) were focussed mainly for youngsters aged between 16 and 25 who are unemployed, don't know what to choose for studies or work or who are somehow 'stuck in life'.

Mezinárodní krize a veřejné politiky

Zveřejněno 20.7.2017
Díky spolupráci našeho občanského sdružení Change it! se Střední odbornou školou Drtinova, se nám povedlo zajistit workshopy pořádané sdružením Stužák!

Hate Free Cities: Natoč video a vyhraj foťák!

Zveřejněno 12.2.2017
Je ti do 24 let a baví tě tvořit videa? Chceš aktivně bojovat s nenávistí? Zapoj se do video soutěže, natoč krátké video o tom, co si o nenávisti ve společnosti myslíš ty!

Platforma občanského vzdělávání získává svou podobu

Zveřejněno 12.1.2017
Klub mladých politologů Vysoké školy ekonomické v Praze společně s Mladými občany úspěšně uspořádal již druhý kulatý stůl k právě připravovanému projektu, který si dává za cíl vytvořit efektivní platformu pro občanské vzdělávání žáků středních škol. A i my jsme byli u toho!